Skip to main content

Raija Arpré

Raija Arpré
  • Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), kehityspsykologia ja fysioterapeutti AMK. Kliininen Hypnoterapeutti, DCH. Ratkaisukeskeinen terapeuttikoulutukseni, ET (Post graduate Diploma in Solution Focused Therapy) odottaa vielä nimikettä ja Kela-pätevyyttä. Kognitiivisen lyhytterapian kautta olen opiskellut ns. 3-aallon mindfulness based -lähestymistapoja ja kognitiivisen hypnoterapian opintoja Intergrum Instituuttissa. Olen myös Basic Body Awarness- terapeutti (BBAM, MSc), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, NLP master ja Social Panorama Consultant. Lisäksi olen käynyt mentalisaatioterapian perusteet.

  • Paikkakunta: Vantaa Tikkurila ja Helsinki Aikatalo

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 95 euroa. Kertaterapiaistuntoa varten kannattaa varata 2 x 45 min. Kehoterapia BBAT 60 min. 90 euroa. 

  • Kohderyhmä: nuoret, aikuiset, ikäihmiset

  • Suuntautuminen: kognitiivinen, ratkaisukeskeinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuus, elämäntapamuutokset, fobiat, fyysisen sairauden käsitteleminen, haastava käyttäytyminen, henkilökohtainen kasvu ja kehitys, huono itsetunto, ihmissuhdeongelmat, itsetuhoisuus, masennus, pakko-oireet, paniikkikohtaukset, skeematerapia, sosiaalisten tilanteiden pelko, sovellettu rentoutus, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, syömishäiriöt, työuupumus, unettomuuden lääkkeetön hoito, univaikeudet, uusiutumisen ehkäisy päihdeongelmissa ja riippuvuuksissa, traumaattiset elämäntilanteet, vanhemmuuden haasteet, voimavarakeskeinen terapia, ylipaino ja kehonkuvan ongelmat, viiltely ja itsensä vahingoittaminen

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Työkokemukseni on kertynyt perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Millainen terapeutti olen?

Kuljetan terapiaprosessia sinun voimavarojesi mukaisesti ja sinä päätät mitä haluat kulloinkin ottaa käsittelyyn. Työskentelyämme ohjaa sinun tavoitteesi hyvinvointisi eduksi. Kunnioittava, luottamuksellinen, avoin, myötäelävä, samalla huumorin ja naurun sävyttämä ilmapiiri ovat tärkeässä osassa sinua koskettavan asian äärellä.  Huomioin elämäntilanteesi kokonaisuutena niin, että sinulla on ihan konkreettisia keinoja jatkaa eteenpäin, sitten kun et enää koe tarvetta tapaamisille.

Mitä istunnoillani tehdään?

Keskustelumme punaisena lankana kulkee ratkaisukeskeinen ja mielentävä lähestyminen. Paneudun asiaasi parhaan kykyni mukaisesti hyödyntämällä NLP-, kognitiivisia-, hypno- ja kehoterapeuttisia menetelmiä. Autan sinua yhteistyössä tutkimaan, oivaltamaan ja löytämään  vahvuuksia ja voimavaroja tähän päivään ja huomiseen sekä saavuttamaan sinua tyydyttävän lopputuloksen.

Halutessasi voit käsitellä asiaasi ns. kertaterapiaistunnolla, vaihtoehtoisesti pelkästään kehollisin keinoin hyödyntämällä BBATtia, (basic body awarness terapiaa) tai hypnoterapeuttisin menetelmin. Tavoitteestasi riippuen yhdistän eri lähestymistapoja yhdessä sopimallamme tavalla.