Raija Koivusalo

Raija Koivusalo
  • Koulutus: mielenterveyshoitaja, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus, psykoedukatiivinen perhetyö, ryhmätyö- ja terapiakoulutus, sosiaaliturva- ja kuntoutusasiat, työkyvynarviointi, yksilö- ja perheterapeutti (et/Kela), vanhempainohjaus (Kela), psykodraamaterapia

  • Paikkakunta: Tampere, toistaiseksi vain etävastaanotto

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: yksilöterapia 60 min. 90 euroa, pari- ja perheterapia 60 min. 150 euroa, 90 min. 180 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: vuorovaikutteinen ja systeeminen työskentelytapa, kognitiiviset menetelmät

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, fobiat, kaksisuuntainen mielialahäiriö, uupumus, masennus, kriisi- ja tukikeskustelut, vuorovaikutushäiriöt ihmissuhteissa, olemisen ja elämän pohdinta, sosiaalisten tilanteiden pelko, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, ura- ja ammattivalinnan pohdinta

  • Kela-oikeudet: perheterapia, vanhempien ohjaus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Minulla on pitkä kokemus mielenterveystyössä ja psykiatrisessa hoitotyössä. Olen aloittanut urani psykiatrisesta sairaalatyöstä mielenterveyshoitajana. Sittemmin valmistunut yliopistosta sosiaalitieteistä sosiaalityöntekijäksi.

Millainen terapeutti olen?

Psykoterapeuttina olen vuorovaikutteinen ja joustava. Asiakas on vastaanotolla pääroolissa ja työskentelen asiakkaan tahdissa. Luottamuksen syntyminen on tärkeää, tarvittaessa olen suorapuheinen ja jämpti, tilanteen niin vaatiessa tutkiva ja kuuntelijan roolissa. Vahvuuteni on pitkä kokemus alalla ja monipuolinen koulutus terapia- ja kuntoutustyössä. Psykoterapeuttina pidän tärkeänä omata tilannetajua ja pitää mielessä, että asiakas on osa systeemistä vuorovaikutusta lähipiirinsä, perheensä, työyhteisönsä ja sukunsa kanssa. Tehtäväni on luoda lämmin ja luottavainen ilmapiiri. Työskentelytapani on ns. integratiivinen eli ajattelu- ja ” työotteeni” muodostuvat monipuolisista tutkituista tiedoista, eri teoriasuuntauksista ja pitkästä käytännön kokemuksesta tulleisiin näkemyksiin, joita olen työurani aikana omaksunut. Käytän eri menetelmiä ja oppeja luovasti asiakkaan tilanne huomioiden ja hänen kanssaan yhdessä niistä sopien.

Mitä istunnoillani tehdään?

Vastaanotot pitävät ensisijaisesti sisällään vuorovaikutteisen keskustelun. Tiedon antamista, ehkä sukupuun piirtämistä, joitain luovia toimintoja, jos asiakas niin haluaa. Ihminen syntyessään on heti vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen eli äitiin, isään, lähi-ihmisiin/-ihmiseen. Vähitellen vuorovaikutuskuviot laajenevat päivähoitoon, kouluun jne. Lapsi oppii vuorovaikutus- ja suhtautumistapoja em. suhteissa. Vastaanotoilla voimme tarkastella ja ”palastella” em. suhteissa syntyneitä vuorovaikutuksen häiriöitä. Istunnoilla tarkastellaan mennyttä elämää, sieltä saatuja elämän eväitä ja kuormaa, pysähdymme nykyhetkeen ja katsotaan tulevaisuuteen. Riippuu ihmisen tilanteesta myös mitä painotetaan, mille elämän vaiheelle annetaan enemmän painoa kuin toiselle. Akuutissa kriisissä keskustelu pidetään enemmän nykyhetkessä, kuin ongelmallisissa menneisyyden ihmissuhteissa tai traumakokemuksissa. Jokainen istunto muovautuu asiakkaan tarpeen mukaan.