Risto Tarkiainen

  • Koulutus: gestalt-terapeutti, teatteri-ilmaisun opettaja, psykodraamaterapeutti

  • Paikkakunta: Helsinki

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, vanhempainohjaus, psykofyysinen terapia

  • Palvelukieli: suomi, englanti

  • Palvelun hinta: 45 min. 105 euroa, pariterapia 90 min. 210 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit

  • Suuntautuminen: gestalt

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, eroterapia, fobiat, haastava käyttäytyminen, hahmo- eli gestalt-terapia, integratiivinen psykoterapia, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, narsismi – rikotusta eheäksi, nuorisoterapia, nuoruusikäisten psykoterapia, parisuhdeterapia, psykodraama, psykofyysinen psykoterapia, rentoutus, ryhmäterapia, sosiaalisten tilanteiden pelko, suuttumuksen hallinta, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, voimaannuttava lyhytterapia

  • Kela-oikeudet: ryhmäterapia, yksilöterapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

20 vuotta psykoterapeuttina.

Millainen terapeutti olen?

Olen psykofyysisesti suuntautunut, vuorovaikutteinen ja utelias Gestalt-terapeutti. Olen haastava sekä kannatteleva. Olen kiinnostunut asiakkaan kokonaisvaltaisesta persoonasta, hänen välttämismekanismeistaan ja kriiseistä sekä voimavaroistaan ja vahvuuksistaan

Olen tilaa-antava ja aktiivinen, luova, myötätuntoinen sekä haastava. Osaan kuunnella asiakasta kaikilla aisteillani ja annan terapian aikana palautetta havainnoistani ja tuntemuksistani vuorovaikutuksesta asiakkaani kanssa. Luotan asiakkaan tarinoihin ja kokemuksiin ja haluun kasvaa ja muuttaa elämäänsä itselleen suotuisaan suuntaan. Uskon myös läsnäoloon, tietoisuuden kehittämiseen ja siihen, että mitä tapahtuu tässä ja nyt on tärkeintä.

Mitä istunnoillani tehdään?

Terapiassa kuuntelen asiakkaan asioita ja jaan omia mielikuvia hänestä. Käytän tarvittaessa kuvia, draamaa, sosiodraamaa, roolinvaihtoja ja pyrin tuomaan asiakkaan tarinaan erilaisia näkökulmia. Terapiaistunnolla tärkeätä on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus, luottamus, läsnäolo ja tässä ja nyt  -kokeminen, kiinnitän huomiota ja autan asiakasta kiinnittämään huomiota terapiaistunnon aikana niin omiin ajatuksiinsa, tunteisiinsa kuin kehollisiin tuntemuksiinsa.