Skip to main content

Sari Pöytälaakso

Sari Pöytälaakso
  • Koulutus: kognitiivinen psykoterapeutti YET, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosionomi AMK, artesaani, NLP master, psykofyysinen psykoterapia, psykodraama, mindfulness, logoterapia

  • Paikkakunta: Seinäjoki

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, lyhytpsykoterapia, eläinavusteinen terapia (koira)

  • Palvelun hinta: 45 min. 95 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret

  • Suuntautuminen: kognitiivinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, altistushoidot, kognitiivinen psykoterapia, kriisi- ja tukikeskustelut, krooninen kipu, masennus, mindfulness, NLP, olemisen ja elämän pohdinta, päihdehoito, pakko-oireinen häiriö OCD, psykodraama, rentoutus, riippuvuudet, surun käsitteleminen, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, unettomuus

  • Kela-oikeudet: yksilöterapia (toistaiseksi ei mahdollisuutta ottaa uusia Kela-asiakkaita)

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa. Toistaiseksi ei mahdollisuutta ottaa uusia Kela-asiakkaita, mutta yksittäisiä aikoja voi tiedustella sähköpostilla.

Työkokemukseni

Olen työskennellyt kolmannella sektorilla erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä sekä yksilötyössä että ryhmien vetäjänä, esimerkiksi kriisityöntekijänä Mobile kriisikeskus/turvakodissa sekä ohjaajana, kouluttajana, ryhmien vetäjänä ja työhön valmentajana sosiaalipsykiatrisella yhdistyksellä ja nuorten pajatoiminnassa. Koulumaailmassa olen ollut koulukuraattorina sekä perhetyöntekijänä.  Sairaanhoitajan työtä olen tehnyt 80-luvun lopulta asti muun muassa perusterveydenhuollossa terveyskeskuksessa ja yksityisessä sotainvalidien kuntoutusyksikössä. Viimeiset yli 20 vuotta olen toiminut erikoissairaanhoidossa avohuollon yksikössä psykiatrisena sairaanhoitajana, sosionomina ja psykoterapeuttina.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja työskentelytapani on asiakasta kuunteleva, arvostava, vuorovaikutteinen ja osallistuva. Terapia on asiakaslähtöistä, ja sovimme yhdessä tavoitteet ja toimintatavat. Olen aina valmis kaikelle uudelle järkevälle. Uskon, että vierivä kivi ei sammaloidu ja siksi pidän mahdollisuuksien mukaan itseni ajan tasalla koulutuksilla ja seuraamalla ilmiöitä ja tapahtumia.

Mitä istunnoillani tehdään?

Käytän erilaisia menetelmiä keskustelun lisäksi, esimerkiksi liittyen luovuuteen, uskomuksiin, toimintaan, altistuksiin, kehollisiin harjoitteisiin, ajattelun huomioimiseen ja tunteiden tutkimiseen. Kuljemme aikajanaa menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Tutkimme ja avaamme muun muassa yksilön omaa sekä perheestä saatuja (nykyisen ja lapsuuden) dynamiikkaa, uskomuksia ja toimintamalleja.