Seija Matinlassi-Röntynen

Seija Matinlassi-Röntynen.
  • Koulutus: pari- ja perhepsykoterapeutti ET, tunnekeskeisen pariterapian syventävät opinnot, kasvatustieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä

  • Paikkakunta: Oulu

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 60 min. 110 euroa, 90 min. 150 euroa

  • Kohderyhmä: lapset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: pari- ja perhepsykoterapia

  • Kokemusalue: lyhytterapia, ahdistuneisuus, masennus, kriisi- ja tukikeskustelut,  työuupumus, traumaattiset elämäntilanteet ja -kriisit, surun ja menetysten käsitteleminen, lapsettomuus, eroterapia, uskottomuus, perheväkivalta, kiintymyssuhdevaikeudet, monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset, aikuistumiseen liittyvät hankaluudet, identiteettikriisit ja itsetunto-ongelmat, ura- ja ammattivalinnat, yksinäisyys sekä sijais- ja biologisten vanhempien tuki sijaishuollossa

  • Kela-oikeudet: pari- ja perheterapia, vanhempainohjaus, vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen tehnyt psykoterapiatyötä vuodesta 2010 lähtien erilaisten asiakkaiden, perheiden ja pariskuntien kanssa. Minulla on myös pitkäaikainen kokemus yli 27 vuotta sosiaalialan ammattilaisena työskentelystä haastavissa elämäntilanteissa ja/tai kriiseissä olevien yksilöiden, parien ja lapsiperheiden kanssa.

Millainen terapeutti olen?

Psykoterapeuttina uskon ihmisen omiin voimavaroihin, jotka voivat olla hetkittäin piilossa tai tukahdutettuna. Työskentelyni on keskustelevaa, kuuntelevaa ja perustuu vahvasti empaattiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Keskiössä se, että meillä jokaisella on oikeus tulla rakastetuksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Terapeuttina voin olla mukana lyhyen tai pidemmän hetken elämän matkallasi, apuna ja tukena, tarjoten puolueetonta keskustelutukea. Voit tulla terapiaan yksin, yhdessä puolisosi kanssa tai koko perheenä.

Mitä istunnoillani tehdään?

Pariterapiassa käytän menetelmänä tunnekeskeistä pariterapiaa ja/tai integratiivisesti voimavarakeskeisiä menetelmiä. Tunnekeskeisessä terapiatyöskentelyssä keskitytään siihen, mitä puolisoiden välillä tapahtuu, kun keskinäinen tunneyhteys on vaarassa katketa ja rakennetaan yhdessä turvallista tunnesuhdetta uudelleen keskustellen ja harjoituksia tehden. 

Perheterapeuttina työskentelyn lähtökohta on systeeminen ja voimavarakeskeinen. Perheenjäsenien kanssa lähdetään yhdessä tutkimaan keskusteluin ja toiminnallisin menetelmin, millainen on perheen toimintakyky, voimavarat ja vahvuudet sekä mitkä ovat ne vaikeudet, mitkä pitäisi voittaa.

Yksilöasiakkaiden kanssa työskentelyssä käytän integratiivisesti eri menetelmiä riippuen asiakkaiden tarpeista. Lyhytterapeuttinen työote (ITP/ITC) on hyvä väline edetä, jos jokin asia, tunne tai kokemus painaa mieltä.

”Olet tosi sydämellinen terapeutti!”

”Sain paljon uusia ajatuksia itselleni.”

”Keskusteluista on ollut minulle todellista apua.”