Seija Matinlassi-Röntynen

Seija Matinlassi-Röntynen.
  • Koulutus: pari- ja perhepsykoterapeutti ET, tunnekeskeisen pariterapian syventävät opinnot, kasvatustieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä

  • Paikkakunta: Oulu

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus

  • Palvelun hinta: 45 min. 85 euroa, 60 min. 110 euroa, 90 min. 170 euroa

  • Kohderyhmä: lapset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: pari- ja perhepsykoterapia

  • Kokemusalue: kriisi- ja tukikeskustelut, lyhytterapia, lapsettomuus, uskottomuus, eroterapia, monikulttuurisuus, perheväkivalta, sijaisvanhempien tuki, biologisten vanhempien tuki sijaishuollossa, surun käsitteleminen, traumaattiset elämäntilanteet ja -kriisit, ahdistuneisuus, masennus, kiintymyssuhdevaikeudet, vauva- ja pikkulapsiperheet

  • Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Pari- ja perheterapeuttina minulle on kertynyt kokemusta vuodesta 2010 lähtien erilaisten parien ja perheiden: erouhan alaisten, uus-, ero-, sijais- ja adoptioperheiden kanssa työskentelystä. Lisäksi minulla on pitkäaikainen, yli 20 vuotta, kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä sekä järjestöstä, laitosyksiköistä että julkiselta puolelta. Olen tehnyt kuntoutuksellista ja eri muodoissa ohjaavaa ja tukea antavaa työtä erityisen haastavissa ja haavoittavissa elämäntilanteissa ja -kriiseissä olevien eri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Millainen terapeutti olen?

Pari- ja perheterapeuttina uskon ihmisen omiin voimavaroihin, jotka voivat olla hetkittäin piilossa tai tukahdutettuna. Työskentelyni on keskustelevaa, kuuntelevaa ja perustuu vahvasti empaattiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Terapiassa on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja jokaisella on oikeus tulla rakastetuksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Terapeuttina voin olla mukana lyhyen tai pidemmän hetken elämän matkallasi, apuna ja tukena, tarjoten puolueetonta keskustelutukea. Voit tulla terapiaan joko yhdessä puolisosi kanssa, yksin tai koko perheenä.

Mitä istunnoillani tehdään?

Pariterapiassa käytän menetelmänä tunnekeskeistä pariterapiaa ja/tai integratiivisesti voimavarakeskeisiä ja kehollisia menetelmiä. Tunnekeskeisessä terapiatyöskentelyssä keskitytään siihen, mitä puolisoiden välillä tapahtuu, kun keskinäinen tunneyhteys on vaarassa katketa ja rakennetaan yhdessä turvallista tunnesuhdetta uudelleen keskustellen ja harjoituksia tehden. 

Perheterapeuttina työskentelyn lähtökohta on systeeminen ja voimavarakeskeinen. Perheenjäsenien kanssa lähdetään yhdessä tutkimaan keskusteluin, toiminnallisin ja kehollisin menetelmin, millainen on perheen toimintakyky, voimavarat ja vahvuudet sekä mitkä ovat ne vaikeudet, mitkä pitäisi voittaa.


Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design