Skip to main content

Sirpa Kallio

  • Koulutus: psykoterapeutti, KM (kasvatuspsykologia), psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 

  • Paikkakunta: Oulu

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 95 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret (yli 16-vuotiaat)

  • Suuntautuminen: ratkaisukeskeinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuus, itsetuhoisuus, itsetuntokysymykset, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, monikulttuurisuus, PTSD, traumaattiset elämäntilanteet ja -kriisit

  • Kela-oikeudet: yksilöpsykoterapia. Tällä hetkellä ei mahdollisuutta ottaa uusia asiakkaita.

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen valmistunut psykoterapeutiksi vuonna 2009.  Olen työskennellyt pitkään maahanmuuttajien parissa. Päätoimeni ohella toimin sivutoimisesti psykoterapeuttina. Minulla on paljon kokemusta traumataustaisista asiakkaista.

Millainen terapeutti olen?

Työskentelyotteessani on keskeistä vahva läsnäolo ja halu ymmärtää asiakkaan kokonaistilanne mahdollisimman hyvin. Terapeuttina minulle on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa aidosti kuulluksi, ymmärretyksi ja saavansa oikeanlaista tukea tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Mitä istunnoillani tehdään?

Istuntoni ja työtapani ovat  keskustelupainotteisia. En juurikaan käytä menetelmiä. Työotteeni on kuuntelemiseen, aitoon kuulemiseen ja mahdollisimman syvälliseen ymmärrykseen painottuva. Alkuvaiheessa esitän paljon kysymyksiä, jotta saavutan riittävän hyvän kokonaiskäsityksen asiakkaan tilanteesta ja siitä, mitä hän psykoterapialta odottaa.