Skip to main content

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen sekä itsensä tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.

Työnohjaus on oivallinen tuki niin yksittäiselle työntekijälle kuin koko työyhteisölle erilaisissa muutoskohdissa tai tilanteissa, joihin sisältyy erityisen paljon kuormittavuutta ja vaativuutta. Siinä voidaan esimerkiksi jakaa kokemuksia, kerrata erilaisia tilanteita, pohtia missä on onnistuttu tai mitä osa-alueita olisi syytä kehittää.

Työnohjauksen tavoitteet

Henkilöstölle suunnatun työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa

  • henkilöstön voimia
  • luovuutta
  • ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään.

Johtajalle tai esihenkilölle suunnatun työnohjauksen tavoitteena voi olla mm.

  • johtajan tai esihenkilön itsetuntemuksen syventäminen
  • esimiestaitojen kasvattaminen ja sitä kautta esimerkiksi vuorovaikutuksen ja yhteistyön vaikuttavuus vahvistaminen.

Monesti yhteisöllinen työnohjaus parantaa yksilön tehokkuutta ja tukee työssä onnistumista, mutta lisäksi se parantaa työyhteisön yhteistyötaitoja ja kehittää mahdollisen tiimin vuorovaikutusta. Tällaisilla parannuksilla saadaan usein myös tehokkaita tuloksia. Työnohjaus voi myös olla tarkoitukseltaan yleiskehittävä, jolloin ei keskitytä mihinkään tiettyyn osa-alueeseen.

Työnohjauksen toteutus

Työnohjauksessa työnohjauksen ammattilainen konsultoi ja sparraa asiakasta työhön liittyen.

Työnohjaus perustuu luottamukseen ja siinä käsitellään sekä jäsennellään työssä syntyviä kokemuksia. Tyypillinen yhteistyön tekemisen aika vaihtelee yksilöllisesti. Käyntejä voi toiveesi mukaan olla muutamia tai sinulle voidaan suunnitella jatkuvia työnohjauksia, esimerkiksi kuukausittain.

Työnohjaus voi olla yksilöllistä tai se voidaan järjestää työyhteisöille yksittäin tai jaksoissa. Työnohjaus voidaan toteuttaa läsnä tai etänä.

Vaikka työnohjauksessa voidaan hyödyntää konsultatiivista otetta, se ei ole konsultointia. Työnohjaus ei ole myöskään terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Ohjaustyössä voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja riippuen asiakkaan tarpeista.

Ajanvaraus työnohjaukseen

Voit varata ajan työnohjaukseen verkkoajanvarauksessa, soittamalla asiakaspalveluumme ma–pe klo 9–15 numeroon 044 4141 000 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ajanvaraus@verve.fi.