Skip to main content

Virpi Viitanen-Uotila

Virpi Viitanen-Uotila.
 • Koulutus: perheterapeutti ET, Theraplay-terapeutti, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, diakonissa, kriisi- ja traumaterapian pitkät koulutukset, lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopinnot, päihdetyön koulutus, psykoedukatiivinen perhetyö, vuorovaikutuksen hoito

 • Paikkakunta: Espoo Tapiola

 • Palvelukieli: suomi

 • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus

 • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 60 min. 120 euroa, 90 min. 180 euroa

 • Kohderyhmä: aikuiset, lapset, nuoret, parit, perheet

 • Suuntautuminen: perheterapia, voimavarakeskeinen, dialoginen, narratiivinen

 • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, biologisten vanhempien tuki sijaishuollossa, eroterapia, haastava käyttäytyminen, hengelliset asiat, kaksisuuntainen mielialahäiriö, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, päihdehoito, perheterapia, parisuhteen ongelmat, perheväkivalta, riippuvuudet, sijaisvanhempien tuki, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, syömishäiriöt, vuorovaikutushoito, traumaattiset elämäntilanteet, surutyö, uusperheet, vanhempainohjaus ja -tuki, vauva- ja pikkulapsiperheet, voimavarakeskeinen terapia

 • Kela-oikeudet: perheterapia, vanhempien ohjaus

 • PalvelusetelioikeudetHUS-yhtymä

 • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen työskennellyt perheiden (aikuisten ja lasten) parissa pitkään. Riippuvuudet ja siitä aiheutuvat ongelmat, mielenterveyden häiriöt, vanhemmuuden ja lasten kysymykset ja parisuhteen ristiriidat ovat olleet keskeisiä teemoja työssäni. Varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen ongelmien heijastuminen omaan käyttäytymiseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja työelämään on työskentelyni keskiössä.

Millainen terapeutti olen?

Olen voimavarakeskeinen psykoterapeutti painottuen dialogisuuteen ja narratiivisuuteen. Traumanäkökulma on mukana työskentelyssäni. Uskon, että muutos parempaan tapahtuu aina suhteessa toiseen ja siksi terapiassa tärkeintä on tulla hyväksytyksi, kuulluksi ja nähdyksi. Yhteisen jakamisen kautta avautuu uusi mahdollisuus. Terapia etenee sinun ehdoillasi ja tahtiin. Haluan olla aktiivinen tuki tässä prosessissa.

Mitä istunnoillani tehdään?

Käsittelemme sinun esille tuomia asioita ja terapia etenee sinua kunnioittavalla tavalla yhdessä sovittujen tavoitteiden pohjalta. Pyrimme siihen, että tilanteesi selkiytyy ja helpottuu. Voimme halutessasi käyttää erilaisia toimintatapoja tai kehollisia menetelmiä terapiassa.