Skip to main content

Puheterapia

Puheterapia

Puheterapiaamme on sekä yksilö- että ryhmämuotoisena kaikille puheterapiaa tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää laajasti vuorovaikutus- ja kommunikointikykyä. Harjoittelemme puheen tuottamista ja ymmärtämistä sekä vahvistamme kielellisiä taitoja. Puheterapiasta on apua muun muassa äänenkäyttöön liittyvissä häiriöissä, lukemisen tai kirjoittamisen haasteissa sekä syömisen ja nielemisen ongelmissa.

Aikuisille kommunikaation, äänentuoton ja nielemisen kuntoutusta

Aikuisasiakkaiden puheterapia on kommunikaation, puheen, äänentuoton ja nielemisen kuntoutusta. Nämä voivat aikuisilla vaikeutua esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön tai neurologisen sairauden seurauksena. Äänihäiriöitä voi esiintyä myös mm. äänityöläisillä.

Lapsille tukea kommunikaatioon sekä lukemisen ja kirjoittamisen haasteisiin

Lasten puheterapiassa harjoitellaan puheen tuottamista ja ymmärtämistä sekä vahvistetaan kielellisiä taitoja. Näiden lisäksi lasten puheterapiasta on apua mm. äänen käyttöön liittyviin häiriöihin sekä lukemisen ja kirjoittamisen haasteisiin. Terapian alussa kartoitetaan lapsen tai nuoren taidot ja haasteet sekä laaditaan terapiasuunnitelma. Puheterapiaa toteutetaan esimerkiksi erilaisten tehtävien ja pelien avulla lapsen tai nuoren iän ja haasteiden mukaan.