Skip to main content

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on fysioterapiaan verrattava terapiamuoto. Se on kokonaisvaltaista kuntoutusta, jossa kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti yhdessä tekevät töitä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapiassa asiakas on kehollaan, ajatuksillaan ja tunteillaan jatkuvassa kosketus-, liike- ja tunnevuorovaikutuksessa hevosen ja toimintaympäristön kanssa. Hevosen liike ja lämpö vaikuttavat tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmään, joka vahvistaa kehotietoisuutta. Tämä on perustana motoriselle ja psyykkiselle kuntoutumiselle. Toimiminen hevosen kanssa vahvistaa itsetuntoa ja tukee näin kuntoutuksen tavoitteita, jotka liittyvät usein kehon, mielen ja toiminnan parempaan hallintaan.

Toimipaikat: Lappeenranta