Skip to main content
Verve Terapia, toimintaterapia, peiliterapia.

Toimintaterapia hoitaa pitkittynyttä kipua

Toimintaterapiassa on perinteisesti keskitytty yläraajojen toimintakyvyn kuntoutukseen. Pitkittynyt kipu voi kuitenkin sijaita myös alaraajoissa, selässä tai niskassa, jolloin toimintaterapia tarjoaa paljon keinoja, joita ei ole aiemmin osattu hyödyntää.

Tiesitkö, että kivun pitkittyminen aiheuttaa muutoksia aivokuorelle?

Pitkittyneessä kivussa aivojen kipukeskus on ikään kuin hälytystilassa koko ajan, ja kuntoutuja haluamattaan odottaa ja pelkää mahdollista kipua. Tämän vuoksi varmistan aina kuntoutuksen alussa, että kuntoutuja tietää, mistä kipu johtuu ja mitä muita oireita se aiheuttaa sekä mitkä asiat lisäävät kivun tunnetta.

Kivun mukanaan tuomia muita oireita ovat muun muassa unettomuus, ahdistuneisuus, pelko ja turhautuminen. Kipua voi myös voimistaa erilaiset äänet kuten liian äänekäs puheensorina, televisio tai musiikki. Yksi tyypillinen pitkittynyttä kipua lisäävä tekijä on tärinä. Esimerkiksi auton kyydissä äkkikiihdytykset, -jarrutukset ja kuopat sekä kaarreajot saattavat pahentaa kipua. Vaikka kovin kipu olisi kädessä, saattaa esimerkiksi diskossa lattian kautta koko vartaloon resonoiva voimakasääninen musiikki lisätä kipua.

Toimintaterapeuttina minulle on tärkeää löytää yhdessä kuntoutujani kanssa hänelle mielekkäät ja merkitykselliset toimintatavat, joilla voimme aktivoida ja kuntouttaa kipeytynyttä vartalon osaa. Onnistumisen tuottama mielihyvä voittaa lopulta kivun pelon. Nämä yhdessä otettavat askeleet kohti kivuttomampaa päämäärää täytyy ottaa tarkalla korvalla kuntoutujaa kuunnellen.

Kivun kuntoutuksessa käytän GMI-terapiaa (Graded Motor Imagery), jossa kuntoutuksen kohteena ovat aivot ja aivoissa tapahtuneet plastiset muutokset. GMI-terapia perustuu kolmiportaiseen tekniikkaan, jonka osia ovat vasen-oikea -erottelukyvyn kuntoutus, motorinen eli liikkeiden mielikuvaharjoittelu, jota muun muassa urheilijat käyttävät, sekä peiliterapia. Lisäksi käytän muita tutkimuksiin perustuvia kuntoutusmenetelmiä kuten ihotunnon uudelleenkoulutusta.

Yliherkistynyt aivojen kipukeskus aiheuttaa vääristynyttä ihotuntoa

Voimakas pitkittynyt kipu esimerkiksi CRPS-oireyhtymän yhteydessä aiheuttaa lähes poikkeuksetta kuntoutujalle yliherkistymisen kipualueen ihotuntoon. Yliherkistyminen muuttaa tavallisen ihon hipaisun tai kosketuksen epämiellyttäväksi tai jopa kivuliaaksi. Vastaavasti kuntoutujalla voi myös olla täysin tunnottomia ihoalueita kipualueella.

Ihotunnon uudelleenkoulutuksella ihotunto vähitellen normalisoituu. Tutkimusten ja asiakkaitteni kokemusten mukaan kivut selvästi vähenevät kuntoutuksen myötä. Kuntoutuja uskaltautuu vähitellen käyttämään enemmän kivuliasta vartalon aluetta ja saa palkinnoksi pystyvyyden tunnetta, onnistumisen kokemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kuntoutus ja toimintaterapia vaikuttavat suoraan arkeen

Kuntoutujalle merkityksellinen ja mielekäs toiminta on usein tavallinen arkinen asia kuten hiusten kampaaminen, pukeminen, ruoan valmistus apuvälineiden avulla tai jokin harrastustoiminta liikunnan parissa tai luovassa tekemisessä. Näitä kaikkia kokeilemme kuntoutujien kanssa toimintaterapian kotikäynneillä, mutta myös kodin ulkopuolella. Yhdessä voimme tehdä myös harrastuskokeiluja. Voimme testata uudelleen kuntoutujan aiempia harrastuksia tai jotain täysin uutta, vaikkapa maalauskurssia.

Kuntoutuksella on aina tehoa

Pitkittyneessä kivussa ei ole aikarajaa, jonka jälkeen kuntoutuksella ei olisi enää tehoa. Parhaimmat tulokset kuitenkin saavutetaan, mitä nopeammin sairastumisen, trauman tai kivun alkamisen jälkeen kuntoutuja pääsee toimintaterapiaan. Toimintaterapiaan ja kuntoutukseen pääseminen kannattaa aloittaa keskustelemalla lääkärin kanssa. Lääkäri kirjoittaa lähetteen vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ja näin kuntoutuksen maksajana voi olla kaupunki, kunta, Kela tai vakuutusyhtiö.

Toimintaterapiaan pääsee myös ilman lääkärin lähetettä, kun maksaa kuntoutuksen itse. Meillä Verve Terapiassa pääsemme tehokkaimmin parhaimpiin tuloksiin, kun yhdistämme toimintaterapiaan lääkärin lähetteellä myös psykofyysisen fysioterapian.

Älä siis jää yksin kipujesi kanssa, vaan hakeudu toimintaterapiaan.Kirjoittaja on toimintaterapeutti Heli Aalto. Hän työskentelee Porin toimipisteessä. Hänen vahva erikoisosaamisensa on pitkittyneen kivun hoitamisessa eri sairausryhmien kuten CRPS-asiakkaiden parissa. Heli sanoo, että ”ehdottomasti parasta työssäni on ollut aina se hetki, kun löydämme asiakkaan kanssa juuri hänelle sopivan kuntoutus- ja oppimistavan”.

Lue lisää:

Toimintaterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus