Helena Laine

Verve Terapia Vasa psykoterapeut Helena Laine
  • Utbildning: hypnoterapeut, lösningsfokuserad psykoterapeut, reteamingcoach,Erickson’s hypnosis course (Bill’O Hanlon, USA), solution focused therapy (Elliot Connie, USA)

  • Ort: Vasa

  • Servicespråk: finska, engelska, svenska

  • Pris: individuell terapi 45 min. 90 euro, 45 min. 120 euro

  • Målgrupp: vuxna, ungdomar, par. Psykoterapi lämpar sig för alla som vill få stöd för att göra positiva förändringar i sitt liv, sitt välbefinnande och/eller sin parrelation

  • Inriktning: lösningsinriktad

  • Erfarenhetsområde: hjälp för dem som kämpar med rädslor, ångest eller smärta, traumatiska livssituationer, sorg, kriser, problem med människorelationer, självkritik, lösningsfokuserad parterapi, gruppterapi, sömnlöshet.

  • Tjänster: individuell terapi, parterapi, gruppterapi Virtapiiri (Power Circle) för personer som befinner sig i en förändrad livssituation, korttidpsykoterapi

  • FPA-rättigheter: individuell terapi

  • Tidsbokningsuppgifter: minst 24 timmar före mottagningstiden

Min arbetserfarenhet

Psykoterapeut sedan 2008. Avhandlingen från psykoterapiutbildning 2003-2006 handlade om att övervinna rädslor och ångest. Jag kan hjälpa till med: ångest, depression, problem med människorelationer, självkritik, rädslor, trauma, kris, förlust, problem i kvinnans liv, kronisk smärta, sömnlöshet. Med hjälp av Ericksons hypnos kan jag också hjälpa till med smärtlindring (bl.a. cancersmärta, migrän, andra smärtor), sömnlöshet och ångest.

Hurdan är jag som terapeut?

Jag samarbetar med klienten för att skräddarsy en individuell process för att hitta hans eller hennes egen röst och visdom. Jag respekterar klientens egna åsikter och ambitioner.

Vad gör vi under mina sessioner?

Jag lyssnar på dig. Jag hjälper dig att bli medveten om dina inre resurser, att få hopp och förtroende för dig själv under din resa genom livsförändringar.

När du vill skapa ett rikt liv med glädje och balans och är redo för tillväxt och förändring och för att ändra gamla tillvägagångssätt hjälper jag dig att nå dina mål genom lösningsfokuserad samtalsterapi och/eller Ericksonsk hypnos.

”Varje möte är ett steg framåt.”

”På Helenas praktik upplever jag framgång. Hon är pålitlig, öppen och har lång erfarenhet.”

”Hon har en talang för att lyssna; nya vindar börjar ofta blåsa under samtalet. Kundens önskemål beaktas.”