Aktiiviselta sairauslomalta sujuvasti töihin

Usealla meistä on käsitys, että sairauslomalla on oltava kotona. Osittain tästäkin syystä sairausloma on usein liian passiivista. Verve Terapian ja Verven asiantuntijat kannustavat puolestaan asiakasta kuntouttamaan itseään sairauslomalla, jotta töihin on helppo palata myös liikennevahingon tai työtapaturman jälkeen. Uusin palvelumme Aktiivinen sairausloma motivoi asiakasta kuntoutukseen ja tukee varhaisempaa työhönpaluuta.

Elinkeinoelämän Keskusliitto on määritellyt sairauspoissaolon hinnaksi 350 euroa/päivä, joten on helppo uskoa, että työnantajia kiinnostaa keinot, joilla sairauspoissaoloihin voi vaikuttaa. Julkisuudessa käydään paljon keskusteluita mm. siitä, mitkä ovat yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin ja millaisin työkykyjohtamisen keinoin voidaan ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja. Aihe, josta ei puolestaan ole paljon keskusteltu, koskee liikennevahingossa tai työtapaturmassa lievästi tai keskivaikeasti vammautuneen sairauslomaa. Aihe on tärkeä, sillä varsin usein näissä tapauksissa sairauslomista voi tulla pitkiä, ja pitkän sairausloman jälkeen kynnys palata työhön kasvaa.

Aktiiviselta sairauslomalta sujuvasti töihin

Jo omasta kokemuksesta usea meistä tietää, että esim. viikon sairasloman jälkeen on helpompi palata töihin, kuin esimerkiksi kahden kuukauden (2 kk). Mutta moni ei tiedä, että etenkin pidemmissä sairauslomissa aktiivinen ja työhönpaluuseen tähtäävä sairausloma tekee työhönpaluusta sujuvampaa.

Meillä suomalaisilla on vahva käsitys siitä, että sairausloma pitää viettää kotona. Me Verve Terapiassa ja Vervessä haluamme puolestaan kannustaa, erityisesti lievästi tai keskivaikeasti työtapaturmassa tai liikennevahingossa vammautunutta, lähtemään esimerkiksi kuntosalille. Uskomme, että aktiivinen sairausloma lyhentää sairausloman kestoa. Lyhyemmästä sairauslomasta hyötyy työnantajan lisäksi myös työntekijä. Tällöin ei työhönpaluun kynnys pääse kasvamaan liian suureksi ja työntekijä pääsee pikaisemmin osaksi työyhteisöään.

Oma motivaatio on kaiken A ja O, mutta aina se ei riitä. Verve Terapian ja Verven asiantuntijat kokoontuivatkin yhteen ja lähtivät kehittämään uutta palvelua, joka tukee aktiivista sairauslomaa.

Verve Terapian toimintakyvyn asiantuntijoiden ja Verven työelämän asiantuntijoiden yhteistyön tuloksena syntyi uusi palvelu – Aktiivinen sairausloma. Palvelun sisältö räätälöityy aina asiakkaan tilanteeseen. Palvelu kannustaa asiakasta aktiiviseen arkeen ja omaehtoiseen harjoitteluun, joka mahdollistaa nopeamman ja turvatun paluun töihin liikennevahingon tai työtapaturman jälkeen.

Case-esimerkki Aktiivinen sairausloma -palvelun tuomasta avusta

Alle 40-vuotias ”Tero” tippuu rakennustelineeltä ja murtaa lonkkansa. Sairausloma on väistämättä edessä, koska murtuneella lonkalla ei fyysistä työtä voi tehdä. Tero saa 15 kerran maksusitoumuksen fysioterapiaan. Kivut ovat läsnä koko ajan ja jossain kohden kivut kroonistuvat. Matka jatkuu kipupoliklinikalle. Tapaturmasta ennätti kulua liki kaksi vuotta ennen kuin paluu töihin onnistui.

Sairausloman pitkittyessä työhönpaluun kynnys kasvaa ja kivut saattavat kroonistua. Asiakas ei aina tiedä kuka häntä voi auttaa samaan toimintakyvyn siihen kuntoon, että työhönpaluu olisi mahdollista.

Aktiivinen sairausloma -palvelussa otamme asiakkaasta ns. koppia. Asiakkaan ei tarvitse tietää, mistä lähteä tilannetta purkamaan. Asiantuntijamme laativat asiakkaalle yksilöllisen palvelusisällön, joka tukee työhönpaluuta. Asiakas saa tuekseen tarvittavan asiantuntijan avun, harjoitteet, sparrauksen ja seurannan, jotta kaikki harjoittelu suuntaa kohti aikaisempaa työhönpaluuta.

Aktiivinen sairausloma -palvelun sisältö muokkautuu yksilöllisiin tarpeisiin

Palveluun tulevan asiakkaan tukena toimintakyvyn palauttamisessa työkuntoon on fysio- tai toimintaterapeutti sekä liikenne- ja tapaturmavakuutuksen asiantuntija. Tarvittavan asiantuntijan käyttö ja palvelun sisältö räätälöityy yksilöllisesti asiakkaan tarpeeseen.

Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitamme asiakkaan tilanteen: mitä on tapahtunut, millainen jälkitila vammautumisesta on jäänyt, millaista työtä tekee jne. Kartoituksen jälkeen tehdään alustava yksilöllinen työhönpaluusuunnitelma, josta selviää mm. kenen asiantuntijan tukea asiakas tarvitsee. Kartoituksen jälkeen käynnistyy myös tiivis yhteistyö asiakkaan työnantajan, työterveyshuollon ja vahinkovakuutusyhtiön kanssa.

Kun terapiakäyntejä on jo muutama takana ja nähdään, miten kuntoutus lähtee käyntiin, tehdään tarkempi työhönpaluusuunnitelma. Suunnitelma on niin kuntoutuja-asiakkaalle kuin työnantajallekin, jotta kaikilla on yhteisymmärrys siitä, miten kuntoutus tapahtuu, milloin ja millä periaatteilla töihin on tarkoitus palata. Koko palvelun ajan asiakas harjoittelee aktiivisesti asiantuntijan ohjein. Sovituin väliajoin tehdään tilannearvioita, jotta voidaan varmistaa harjoittelun eteneminen tavoitteita kohden.

Tarvittaessa Verven asiantuntija menee työpaikalle, jolloin voidaan kartoittaa työolot, kokeilla saadaanko kuntoutuksessa koettu toimiva juttu vietyä suoraan tai soveltaen työpaikalle, esim. työliikkeet ja -asennot. Työpaikalla voidaan myös arvioida mahdollinen apuvälineiden tarve, tai onko työnkuvaan syytä tehdä muutoksia. Koko palvelun ja työpaikalla käynnin kantavana ajatuksena on

  • varmistaa turvattu paluu töihin, jolloin töihin paluu ei johda uuteen sairauslomaan
  • mahdollistaa aikainen työhönpaluu, esim. tekemällä työtä osa-aikaisena (osa aktiivista sairauslomaa).

Emme jätä asiakasta yksin työhönpaluun jälkeenkään, vaan yhteydenpito jatkuu, jotta voimme aidosti varmistaa turvatun työhönpaluun.

Lisätietoja