Skip to main content
Verve Terapian johtoryhmän blogit starttaavat

Uusi johtoryhmäblogi aloittaa!

Uudessa blogisarjassamme Verve Terapian johtoryhmän jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista asioista. Tavoitteenamme on herättää ajatuksia ja keskustelua. Haluamme myös lisätä johtoryhmän työskentelyn läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä sen toiminnasta.

Strategisen johtoryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa elokuussa tarkasteltiin psykoterapian nykytilaa Suomessa ja toiminnan mahdollisuuksia alalla. Toimintaympäristössämme on odotettavissa muutoksia lähivuosina, varsinkin hyvinvointialueiden aloittaessa. Mitä ne tuovat tullessaan ja minkälaisia resursseja näillä tahoilla on itse toteuttaa psykoterapiapalveluja? Mielenterveyspalveluiden kehittämisessä korostuu nopeampi hoitoon pääsy ja varhaisen tuen vahvistaminen. Ajattelemme palvelusetelimallilla toteutettavan palvelukysynnän ja lyhytpsykoterapian kasvavan jatkossa, mahdollisesti myös Kelan korvaamassa kuntoutuspsykoterapiassa.

Strategisen johtoryhmätyöskentelyn tavoitteena on asemoida tahtotila mihin ja miten profiloidumme psykoterapiamarkkinassa. Asemointimme linjaamisessa tärkeimmät kysymykset ovat mitä teemme ja toteutamme, kenelle ja miten. Näiden perusteella määrittelemme visiotamme, strategiaamme ja keinojamme. Strategiatyössä piirretyt suuntaviivat ohjaavat jatkossa operatiivista toimintaamme esimerkiksi markkinointi- ja rekrytointitoimissa.

Palvelutoimintamme kehittämisen ytimessä on laatunäkökulma. Tutkitun tiedon varaan perustuva kehittäminen hyödyttää sekä asiakkaita että terapeutteja muun muassa hoidon tuloksellisuuden ja toipumisen seurannan kautta. Hyviin hoitotuloksiin on mahdollista päästä eri keinoilla ja tätä monimuotoista, integratiivista lähestymistapaa vaalimme jatkossakin.

Vaikka kuluva vuosi on ollut muutosten aikaa niin maailmalla kuin meilläkin, olemme Verve Terapiassa edenneet monessa asiassa. Keväällä urakoiduissa tarjouskilpailuissa pääsimme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutuottajaksi psykoterapiassa, lähes kaikilla tarjotuilla toimipaikoillamme ja palveluissamme. Monilla paikkakunnilla on muutettu uusiin toimitiloihin ja Turussa avasimme kokonaan uuden toimipisteen. Syksy on käynnistynyt vilkkaasti. Meillä on hyvä tekemisen ja kehittämisen meininki. Toivomme yhtä myötäisiä tuulia myös sinulle ja iloa syksyyn!

Kirjoittanut Meri Tiirinki, palvelupäällikkö

Verve Terapian strategisen johtoryhmän kokoonpanossa ovat mukana hallituksen puheenjohtaja Hannu Ronkainen, toimitusjohtaja Raimo Kalliokoski, liiketoimintajohtaja Mika Pekkonen, psykiatrian ylilääkäri Heli Paatero ja palvelupäällikkö Meri Tiirinki. Lisäksi mukana ovat turkulaiset psykiatrit Jyrki Korkeila ja Hasse Karlsson, jotka aloittivat neuvonantajinamme psykoterapian palvelutoiminnan kehittämisessä Eos:n liiketoimintakaupan myötä.