Verve Terapian pariterapiasta tukea parisuhteelle

Helluntai on perinteisesti leikin ja lemmen aikaa. Mutta mitä jos heilan kanssa lempi tuntuu olevan kadoksissa? Verve Terapian pariterapiassa ammattitaitoiset ja koulutetut pariterapeuttimme auttavat löytämään ratkaisuja parisuhdettasi vaikeuttaviin tilanteisiin. Lisäksi he pyrkivät vahvistamaan molempien osapuolten kykyä ymmärtää itseään sekä toista ja hakemaan yhteisiä voimavaroja tilanteiden selvittämiseksi. Lue alta psykoterapeuttimme Jutta Leinosen blogikirjoitus rakkaudesta.

Rakkaus on silta

Rakkaus on mysteeri, jota ei voi selittää. Psykoanalyyttisen näkemyksen mukaan rakkaus on olemassaolon itsensä perusta. Tunne perustuu libidoon, seksuaaliviettiin, joka on elämää synnyttävä sekä sitä ylläpitävä psyykkinen voima. Se ilmenee ihmisen pakottavana pyrkimyksenä mielihyvän kokemiseen. Rakkaus ilmenee tarpeena tuottaa mielihyvää toiselle ja saada mielihyvää itselle. Siinä on kaipausta yhteydestä toiseen, se on silta erillisyyden kokemuksen välillä, se antaa tunteen omasta olemassaolosta.

Vastavuoroinen rakkaus mahdollistaa molemminpuolisuuden, missä erillisyys ja yhteys toisiinsa vaihtelevat/vuorottelevat. Rakkaus on jatkuvaa molemminpuolista kommunikaatiota. Rakkaus pyrkii sietämään sellaisia väliaikaisia katkoksia/elämän muutoksia, jotka vahvistavat erillisyyttä ja yksilöllisyyttä eli itsenäisyyden kokemusta. Aina ei ole itse toisen käytettävissä tai päinvastoin.

Rakastumisesta rakastamiseen on prosessi

Rakastumisessa koetaan voimakasta positiivista emootiota, jolloin tunteena voi olla voimakas mielihyvä tai toisaalta myös vastaavasti voimakasta tuskan tunnetta. Hellyys, seksuaaliset tunteet, haltioituminen, myös tuskan ja levottomuuden tunteet voivat aktivoitua. Rakastuminen voidaan kokea yhteensulautumisen fuusiona. Rakastuneella on halu tulla valituksi ja hyväksytyksi sekä halu antautua kokonaan sille ainoalle, joka voi suoda nautintoa sekä iloa elämään. Romanttisessa rakastumisessa voi korostua villit emotionaaliset tunteet ja ”pää pilvissä” fiilis. Suhteen prosessissa turvallisuuden tunteen lisääntyessä suhteen kestäessä pidempään rakastavaiset alkavat kaivata ympärilleen liikkumatilaa.

Hyväksymistä ja kiitollisuutta

Rakkaudessa voidaan kokea mielihyvää toisen onnellisuudesta. Toisen toiveet ja unelmat sekä onnistuminen voidaan jakaa yhdessä sekä erikseen. Rakkauteen kuuluu perusluottamus kumppanin empaattisuudesta ja hyväntahtoisuudesta toista kohtaan. Suhteessa voi olla avoin, niin että voi olla myös heikko. Uskallus omien tarpeiden ilmaisemisesta ja usko siihen, että saa tarvittaessa tukea kumppanilta. Voidaan luottaa siihen, että toinen sietää ja ymmärtää epävarmuutta sekä heikkouden ja avuttomuuden tunteita sekä ne voidaan näyttää toiselle.

Rakkaus sisältää nöyryyttä ja vaatimattomuutta. Rakkaudessa koetaan syvää kiitollisuutta omasta ja toisen olemassaolosta, vastaanotetusta ja annetusta rakkaudesta. Samalla hyväksytään epävarmuus, koska kukaan ei voi tietää mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Elämäntapahtumat saattavat aiheuttaa muutoksia suhteessa tavalla, jota ei voi ennustaa esim. taloudelliset romahtamiset, sairaudet, kuolema jne.

Rakkauteen kuuluu rehellinen toisen olennaisten tarpeiden hyväksyminen, tarpeet turvallisuudesta, mielihyvään ja elämässä nauttimiseen. Rakkaudessa hyväksytään väistämättömät ristiriidat sekä konfliktit ja tiedostetaan niiden olemassaolo arkielämässä ja sen järjestelyissä, seksuaalisissa kokemuksissa ja odotuksissa suhteessa lapsiin ja kasvuperheisiin, ideologioihin ja arvosysteemeihin. Ristiriidat sekä konfliktit, joita väistämättä suhteeseen tulee; itsessä ja toisessa olevien ongelmien arvioiminen, niitä tulisi tunnistaa ja käsitellä rehellisesti.

Kirjoittaja Jutta Leinonen on Verve Terapian psykoterapeutti pari- ja perheterapiassa.

Pariterapian toivottu tulos on lisätä pariskunnan keskinäistä vuorovaikutusta, suhteen toimivuutta ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia.  Vahvista parisuhteesi toimivuutta Verve Terapiassa jo ennen kuin tilanne kärjistyy. Tutustu palveluihimme >>