Skip to main content

Verven asiakkaiden käytössä nyt myös psykoterapiapalvelut

Verven psykoterapiapalvelut käynnistyvät tiistaina 2.3.2021. Toivotamme uudet ja Vastaamon entiset asiakkaat tervetulleiksi jatkamaan keskeytyksettä terapiaansa Verveen.

Matalan kynnyksen psykoterapiapalvelut ympäri Suomea

Psykoterapiapalvelumme ovat nyt uusien ja entisten asiakkaiden käytettävissä. Voit tulla psykoterapiaan omalla kustannuksella ilman lähetettä ja diagnoosia. Palvelut ovat kaikkien asiakkaiden saatavilla paikkakunnasta riippumatta. Toimimme tällä hetkellä 16 paikkakunnalla. Voit varata meiltä ajan läsnätapaamisena haluamaltasi toimipaikalta tai etätapaamisena verkossa seuraavasti:

Sähköisesti verkkosivujemme kautta.
• Sähköpostitse osoitteesta ajanvaraus@verve.fi.
• Puhelimitse ma–pe klo 9–17 numerosta 044 4141 000.
• Oman terapeuttisi tai psykiatrisi kautta.

Psykoterapia on hoito- ja kuntoutusmenetelmä, jossa hankalia asioita käsitellään keskustelemalla. Ilman diagnosoitua vaivaakin, voi psykoterapeutin kanssa käydä hyvää mielenterveyttä, psyykkisiä kykyjä, sosiaalisia suhteita ja elämän laatua vahvistavaa keskustelua.

Psykoterapiassa avainasemassa on asiakkaan ja terapeutin välinen keskinäinen luottamus ja toimiva hoitosuhde. Yhtenä tavoitteenamme onkin ollut turvata Vastaamon entisten asiakkaiden mahdollisuus jatkaa keskeytyksettä terapiaansa ja hoitoaan luottavaisin mielin oman tutun terapeutin tai psykiatrin kanssa nyt meillä Vervessä.

Vaikeampien mielenterveyden häiriöiden hoito on suositeltavaa aloittaa psykiatrian erikoislääkärin tutkimuskäynnillä. Lääkärin diagnosoimien mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen voi hakea Kela-tukea.

Tietoturva ja luottamuksellisuus ovat toimintamme perusta

Tietoturva, asiakkaidemme tietojen turvallisuus ja luottamuksellisuus ovat toimintamme perusta. Vastaamon liiketoimintakaupassa Verveen ei siirtynyt asiakas- ja potilastiedot. Niin entisten kuin uusienkin asiakkaiden kohdalla, alkaa asiakkuus Vervessä uutena.

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakas- ja potilastiedot tallennetaan ja käsitellään Vervessä Valviran luokittelemassa A-luokan järjestelmässä (Diarium). Kaikki asiakkaan ja terapeutin väliset keskustelut ovat potilastietolain mukaisesti salassa pidettäviä.

Lisätietoja
Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia
Verve Terapian tietosuojaseloste